Bordercollie
FI AVA FI AVA-H BH RTK1 RTK2 PPR1 PAIM1 Ravlundha Lady "Gava" sekä
novascotiannoutajat
FI JVA FI MVA HK1 BH RTK1 TK1 Siipiveikon Vahva Vainu "Nova" ja Burning Red's Dude Where is my Duck "Tofu"

12.4.2020

Uudet tokon säännöt 2021

Päivitys 28.2.2021
Voimaan kevät/kesä 2021 
->1.1.22 alkaen? 

- Virkussa luonnos uusista säännöistä (5.5)
- Suomen muutosehdotukset (13.4)
FCI:n Sääntömuutos ehdotusten mukaan kirjattu. Virallisia uusia sääntöjä ei ole vielä.

Luin tokon sääntömuutoksista, ne tulisivat voimaan Suomessa vuonna 2021 keväällä tai kesällä. 

Tällä hetkellä FCI:n säännöistä löytyy muutoksista tietoja, muttei valmiita sääntöjä. Suomessa on oma kansallinen alo-luokka. FCI:n sääntöjen class1 on avoin, class2 voittaja ja class3 erikoisvoittaja. Joten FCI:n sääntömuutoksella ne kohdistuvat avo-evl luokkiin ellei Suomessa päätetä muuttaa kansallisia sääntöjä, joita muutettiin aloonkin viimeksi 2015 sääntöjen muuttuessa. Suomen säännöt voi poiketa FCI:n säännöistä muissakin luokissa. Alustavat muutokset sinisellä.

FCI:n esityksestä luin muutoksista ja siinä oli piirrokset uusista liikkeistä.  (Linkistä löytyy pdf-tiedosto englanniksi.)
- Sporttirakissa julkaistiin helmikuussa uusista säännöistä.

Alokasluokka täällä blogissa avattuna ja Virkussa nykyiset tokosäännöt 

AVO, VOI, EVL
256–320 pistettä .............. 1-palkinto
224–alle 256 pistettä ........ 2-palkinto
192–alle 224 pistettä ........ 3-palkinto


Uusia muutoksia esitetty:
- Kaikissa liikkeissä pitää olla mukana suullinen käsky niin että tuomari sen kuulee (ei enään pelkkää käsimerkkiä)
- Kaikissa liikkeissä lisäkäsky -1p avoimessa.
- Koirilla täytyy olla kaulapanta avoimen kokeen ajan, muissa luokissa panta oltava paikallamakuussa.
- Metallinouto poistuu voittajaluokassa, tilalle tulee kierto ja hyppy.
- Kiertoon tulee 3-6 tötteröä, jotka ovat korkeudeltaan 40-50cm ja alueen leveys 70-80cm. Suomessa ei voi olla tynnyri vain kartioita.
- Koira voi tehdä ohjausliikkeissä yhden käsikosketuksen ennen liikettä, mutta se ei saa vaikuttaa suunnan osoittamiselta. ?
- veteraanikoirille 8v ja 10v tulee huojennuksia luokansiirtoihinAlustavat muutokset sinisellä. Laitoin myös Virkun nykyisistä säännöistä kohtia, suoralinkki pdf.

Avoinluokka (class 1)
AVO – 1 Paikalla istuminen 1 minuutti, ohjaajat näkyvissä
Koiria ryhmässä 3-6. Koirat tuodaan kytkettynä ja rivi 3m välein.
Uusien sääntöjen mukaan matka 15m (aiemmin 25m).
Ajan tullessa täyteen kävellään koiran taakse 3m niin, että koira jää vasemmalle puolelle ohittaessa eli kierretään koiran ympäri.

AVO – 2 Seuraaminen, kerroin muuttuu 4
"Seuraamiskaavio sisältää kävelyosuudessa käännöksiä oikeaan ja vasempaan sekä täyskäännöksiä ja pysähdyksiä. Seuraamiskaavio sisältää myös juoksuosuuden, jossa käännökset tehdään vain oikeaan. Kaavioon kuuluu myös 2–3 askelta eteen- ja taaksepäin. "

AVO – 3 Seisominen/istuminen/maahanmeno seuraamisen yhteydessä
Kaikille sama asento ja voidaan ilmoittaa etukäteen "seinällä". 
Toinen käsky nollaa liikkeen, eli älä korjaa jos koira jää väärään asentoon kisoissa.
Väärä asento ja muuten liike täydellinen enimmillään 6. Lisäavut 1-5 (ennen 3-5) esim vartaloavut riippuen kestosta ja vahvuudesta.
Seurausta 10m, käsky, ohjaaja pysähtyy 10m päässä itse merkin kohdalle. Muuten liikkuri käskyttää kaiken. Taaksekävely 3m (kiertäen koiran ympäri), sieltä siirrytään liikkurin käskystä koiran luokse. FCI:n säännöillä vääräasento ei ole nolla, mutta Suomessa on.

AVO – 4 Luoksetulo, kerroin nousee 4
Koira jätetään maahan ja matkaa 20-25m.

avo 5 jäävät yhtenä

AVO – 6 -> AVO 5 Lähettäminen määrätylle paikalle ja maahanmeno
eteen – [oikea/vasen+KM] – (seiso) – maahan – istu
Vain avoimessa lisäkäsky -1p (nykyään -2p), lisäkäskyyn saa liittää käsimerkin.
Jos pysäytys- tai maahankäsky joudutaan sanomaan kolme kertaa, nollaa liikkeen. (sama nytkin)
Ennen liikettä pitää kertoa seisooko koira vai meneekö suoraan maahan.
Matka ruutuun 15m, koira menee siellä maahan ja ohjaaja kävelee koiran luokse.
Nykyisten sääntöjen mukaan, jos koira jää eri asentoon kuin ilmoitettu on -3p. Ylimääräinen ohjauskäsky -1/-2p.

 avo 7 nouto jää pois (yhdistyy hyppyyn)

AVO – 8 -> AVO 6 Kauko-ohjaus, kerroin nousee 4
Neljä asennon vaihtoa, matkaa n. 5m.
Uusilla säännöillä: Jos koira jättää suorittamatta kaksi asennonvaihtoa neljästä, korkein mahdollinen arvosana on 5
pistettä (Nykyisin liike hylätään).

AVO – 9 -> AVO 7 Estehyppy + nouto puisella esineellä, kerroin nykyisin 3?
hyppy – nouda (sanottava ennen menohyppyä) – irti (– sivulle)
Heitetään puinen kapula (2-4m päässä esteestä), koira hyppää, noutaa ja palauttaa esteen kautta. 
Nykyisillä säännöillä: Esineen aktiivinen etsiminen ei alenna arvosanaa, lisäkäsky uusilla säännöillä -1p (nyt -2p)?. Jos koira ennakoi nykyisillä säännöillä vähennetään 2-4p. Liike hylätään jos koira ponnistaa esteen päältä, lähtee noutoon kun kapulaa heitetään tai ei suorita hyppyä edestakaisin. Voi olla oma kapula tai järjestäjän.

AVO – 10 -> AVO 8 Merkin kiertäminen ja paluu perusasentoon
Käskyt: kierrä – [oikea/vasen + KM] – [tänne] (– sivulle)
Useampi kartio 3-6 tötteröä, jotka ovat korkeudeltaan 40-50cm ja alueen leveys 70-80cm. (nykyisillä kartio pystyi olla 15-40cm) Symmetristä kiertoa arvostetaan.
Matka 10m. Nykyisillä säännöillä luoksetulokutsu ollut -2p, muutos -1p? Jos koira käy merkin luona, muttei kierrä sitä -5p nykyisillä säännöillä. Jos koiraa joudutaan ohjaamaan, lisäkäskyyn voi yhdistää käsimerkin. Liike hylätään, jos koira kääntyy ennen kuin se on saavuttanut merkin, koiralle annetaan kolmas "kierrä" käsky tai toinen luoksetulokäsky.

Voittajaluokka (class 2)

VOI – 1 Paikalla makaaminen 2 minuuttia, ohjaajat näkösuojassa, kerroin nousee 3
Koirat tuodaan kehään ilman talutinta, mutta uusilla säännöillä panta pitää olla. 
Käsketään maahan yksitellen (3m välein), aloittaen vasemmalta. Paikallaolon jälkeen käsketään koirat istumaan oikealta vasemmalle.

VOI – 2 Seuraaminen, kerroin nousee 4
Kesto n. 1.5-2min.
Nykyisillä säännöillä: "Seuraamiskaavio sisältää hitaan-, normaalin- ja juoksuosuuden, joissa on käännöksiä oikeaan ja vasempaan sekä täyskäännöksiä ja pysähdyksiä. Kaavioon kuuluu myös 2–3 askelta eteen- ja taaksepäin. Seuraamiseen tulee sisältyä myös lyhyt matka (5–8 askelta / 2 - 3 metriä) suoraan taaksepäin."

VOI – 3 Seisominen ja/tai istuminen ja/tai maahanmeno seuraamisen yhteydessä "L-liike" Ei muutoksia.
Nykyisissä säännöissä "Välimatka koiran ja käännöspaikkojen merkkien välillä tulee olla noin 0,5 m, ottaen huomioon koiran koko. Käännösten kulmat tulee suorittaa 90 asteen käännöksinä, ei pyöristettyinä. Koirakon tulee ohittaa kulmamerkit oikealta jättäen merkit vasemmalle puolelleen."
Väärä asento kerran on korkeintaan 7. Toinen käsky hylkää liikkeen paitsi:  Koiran täytyy pysähtyä ennen ohjaajan täyskäännöstä, lisäkäsky sallittu vain jos koira jää hiipimään perään korkein arvosana 6.VOI – 4 Luoksetulo ja pysäytys seisomaan 
- Suullinen käsky täytyy olla, käsimerkin saa uusilla säännöillä yhdistää käskyyn (nykyisillä säännöillä vain jompikumpi).
Matkaa 25-30m, puoliväli merkitty kartiolla. Koira jätetään maahan. Ohjaaja käskee itsenäisesti koiran seisomaan kartion luona. Nimen saa liittää luoksetulo kutsuun.


VOI – 5 Lähettäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo
Ei muutoksia.
Nykyisillä säännöillä: Ohjaaja ilmoittaa meneekö koira maahan tai seisooko ruudussa. Käsimerkit sallitaan vain (lisä)ohjauskäskyjen yhteydessä. Koiran täytyy olla kokonaan ruudussa, paitsi häntää ei lasketa.  Ennakoinnista vähennetään pisteitä. Jos koira nousee ohjaajan toisen käännöksen jälkeen korkein arvosana 5. Jos koira lähtee ruudusta ennen kutsua, liike hylätään. 


VOI – 6 Ohjattu noutaminen 
Ei muutoksia.
Nykyisillä säännöillä: Liikkuri vie ensin noudettavan kapulan ja sitten toisen. Ohjaaja liikkuroidaan seuruuttamaan koiraa kohti keskikapulaa. Liikkurin käskystä merkin jälkeen n. 1-2m päässä kääntyy ympäri ja pysäyttää koiran  itsenäisesti seisomaan merkitylle paikalle. Ohjaaja jatkaa itse kulkua lähtöpaikkaan ja kääntyy kohti koiraa. N. 3s kuluttua liikkurin käskystä koira hakee aiemmin arvotun kapulan.


VOI – 7 Tunnistusnouto, kerroin alenee 3
Ei muutoksia kuin kerroin.
Nykyisillä säännöillä: Ohjaaja saa pitää esinettä kädessään 10s. Koiralle saa sanoa käskyn jolla odottaa paikallaan ohjaajan kääntyessä tai pyytää koiran mukana kääntymään.
Liikkuri laittaa muut 5 tunnaria käsin maahan ja täten koskee niihin (eli yhteensä 6). Muoto on sama kaikilla, mutta oman paikka voi vaihdella. Rivissä oma ei voi olla reunimmainen.

VOI – 8 Kauko-ohjaus
Ei muutoksia.
Nykyisillä säännöillä: 10m matkaa, myös seisomiset, asento vaihtuu 3s välein.

(VOI – 9 Metalliesineen noutaminen esteen yli hypäten)
VOI – 9 Kierto, pysäytys ja hyppy:
Kiertoon tulee 3-6 tötteröä, jotka ovat korkeudeltaan 40-50cm ja alueen leveys 70-80cm. Ehdotuksen mukaan lähetyspaikan etäisyys hyppyihin 5-7m. Hypyiltä 15m kartioille. Pysäytyspaikka on n.5m merkistä. Hypyn korkeus 50cm.
Nykyisessä evl:ssä pysäytys voi olla istu/seiso/maahan joka ilmoitettu etukäteen, mutta suoritettava hyppy vasta liikkeessä "oikea avoeste".Voi10 Kokonaisvaikutelma
- ei muutoksia


Erikoisvoittajaluokka (class 3)

EVL – 1 Paikalla istuminen 2 minuuttia 
EVL – 2 Paikalla makaaminen 1 minuutti ja luoksetulo
Ei muutoksia.
Nykyisillä säännöillä: Koirat rivissä 4-5m välein. Koirat jätetään istumaan 2min, ohjaajat näkösuojaan. Ajan tullessa täyteen ohjaajat palaa kehän reunalle. Luvalla siirtyvät 10m päähän "liike 1 päättyy".
"Liike 2 alkaa" jos joku koirista on mennyt maahan, ne käsketään kaukokäskynä takaisin istumaan (ensimmäisestä käskystä ei vähennetä pisteitä, seuraavasta -2p). Sitten koirat käsketään vasemmalta oikealle maahan. Jos koira menee maahan naapurin käskystä, arvosana korkeintaan 8 (tai ennen liikkeen alkua niin 7). Ohjaajat pysyvät näkyvillä ja 1min jälkeen koirat kutsutaan yksitellen oikealta vasemmalle luokse. Liikkuri kävelee koiran takana käskyttämässä. Ryhmässä 3-4 koiraa, mutta jos kokeessa on 5 koiraa, voi olla myös 5. Luoksetulo naapurin kutsusta 5, ilman kutsua nolla.

EVL – 3 Seuraaminen 
EVL – 4 Seisominen, istuminen ja maahanmeno seuraamisen yhteydessä

Liikkeet EVL-3 ja EVL-4 yhdistetään. Seuraaminen ja jäävät liikkeet arvostellaan kuitenkin kahtena erillisenä liikkeenä. Muutoksena liikkeeseen EVL-4 se, että asennossa odottava koira saatetaan kutsua seuraamisasentoon. Liike voidaan suunnitella joka kerralla hieman erilaiseksi. Liikkeen suorittamisohjettatarkennetaan myöhemmin (13.4 ohjeet). Arvokisoissa voidaan käyttää hieman vaikeutettua kaaviota. 

Seuraamiskaavio sisältää jäävät. Muuten ei muutoksia. Arvostellaan eri liikkeinä.
Seuraamiseen tulee sisältyä myös 5–10 metrin (15–30 askelta) peruuttaminen. Peruuttaminen voi sisältää yhden (90o) käännöksen oikeaan tai vasempaan. FCI: esitys jääville:

EVL – 5 Luoksetulo ja pysäytykset seiso/istu/maahan (2 asentoa) 
Voi olla mitkä vain asennot esim istu ja seiso pysäytykset. Tuomari päättää asennot ja järjestyksen. Järjestys on kaikille kisaajille sama. Suullinen käsky on pakollinen, käsimerkin voi yhdistää mukaan. Käsimerkkien tulee olla lyhytkestoisia. 

Nykyisillä ohjeilla (vain seiso&maahan): Matka 30-35m, pysäytyskohdat merkitty kartioilla.  Jos koira pysähtyy väärään asentoon korkein arvosana 7. Jos koira vaihtaa asentoa -2p. Jos koira jättää pysähtymättä enimmillään 6, jos ei yritä edes niin 5. 


EVL – 6 Lähettäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo
Liikkeen suoritus pysyy pääpirteittäin samanlaisena. Koiran lähettämisessäympyrään,arvosteluun
tulee muutoksia: jos koira on vain osittain ympyrässä ja siitä lähetetään ruutuun liikettä ei hylätävaan arvosanaa alennetaan. Ruudussa tapahtuville virheille on hieman lievempi arvostelu.

Nykyisillä säännöillä: Ympyrän kehän keskipistettä ei merkitä, keskipiste on 10m päässä. Ympyrän säde 2m eli halkaisija 4m. Koiran tulee seistä kaikki jalat sisäpuolella. Ympyrän kehä/reunat merkitään huomaamattomasti: hiekkakentällä kevyesti uurtamalla, liidulla tai vaarattomalla sprayllä. Näin ohjaaja ja tuomari voi arvioida onko sisäpuolella. "Poikkeuksellisesti, mikäli olosuhteet sitä vaativat (esimerkiksi nurmikentällä), voidaan käyttää ohutta narua, kaapelia tai letkua, jonka halkaisija on maksimissaan 0,5 cm ja kiinnittää se alustaan. Mikäli koira ei seiso ympyrän sisäpuolella, tulee ohjaajan antaa lisäohjauskäskyt ennen kuin liikkeenohjaaja on antanut ohjaajalle luvan ohjata koira ruutuun (ennen kolmen sekunnin umpeutumista). Ruutu, samoin kuin ympyrän kehä, tulee sijoittaa vähintään noin 3 metrin etäisyydelle kehän reunoista. 

Mikäli koira pysähtyy ruudun reunalle ja koiralle joudutaan antamaan korjauskäsky, tulee koiralle antaa uusi ”seiso”-käsky kun se on ruudussa, mikäli ohjaaja on ilmoittanut, että koira pysähtyy seisomaan ennen maahanmenoa. Arvosanan alennus on -1/käsky, jos koira reagoi nopeasti ja selkeästi. Jos koira toimii ilman käskyjä, arvosanaa alennetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että esim. ”seiso” - käsky ympyrässä ja ”seiso”- ja/tai ”maahan” -käskyt ruudussa pitää antaa. Toinen seisomis- tai maahanmeno käsky -2p." 
EVL – 7 Ohjattu noutaminen
Uusilla säännöillä: "Koira lähetetään suoraviivaisesti kohden keskimmäistä noutoesinettä. Koiran edettyä vähintään 10metriä lähetyspisteestä, mutta ennen kuin se on saavuttanut 20 m (ennen noutoesineitä), se pysäytetään.Ympyrää ei ole ja kartio on poistettu. Sen jälkeen liikkeenohjaaja kertoo mikä kapula koiran tulee noutaa. (Ohjaaja ei tiedä tätä ennakkoon.) Noudettava kapula voi olla oikea, vasen tai keskimmäinen. Se minkä kapulan kukin koira noutaa, arvotaan joko ennen kokeen alkua tai liikkeen alussa jokaiselle koiralle erikseen. Kymmenen metrin raja, joka on ylitettävä, merkitään pienillä kartioilla, puolipalloilla tai nauhanpätkillä, jotka laitetaan molemmille puolille ”liikkeen laidoille ”noin kymmenenmetriä toisistaan." 


Ei ympyrää tai merkkiä. 10m päässä linja, jonka ylitettyään koira pysäytetään (helposti näkyvä ohjaajalle). Sen jälkeen ohjaajalle kerrotaan, mikä esine noudetaan. Voi olla myös keskikapula. Ilmeisesti kapuloiden vienti järjestys voi olla mikä vain. 

Nykyisillä säännöillä (2015): 
Käskyt: eteen – seiso – oikea/vasen+KM – nouda – irti – (sivulle) 
Ohjauskäsky (oikea/vasen) ja noutokäsky tulee antaa tiiviisti yhdessä, sillä myöhäinen noutokäsky voidaan tulkita lisäkäskyksi. Eli voi sanoa "oikea nouda + käsimerkki". Noutoesineet vähintään 3m kehänreunasta. Jos koira istuu tai menee maahan korkein arvosana 8. 
"Jos koira menee väärälle noutoesineelle ja se pysäytetään ja ohjataan uudelleen oikealle noutoesineelle ja koira tuo oikean esineen, arvosanaa alennetaan 3:lla. Jos koira ohjataan uudelleen väärältä noutoesineeltä ilman pysäyttämistä, arvosanaa alennetaan 2:lla. Jos koira nostaa väärän noutoesineen, liike hylätään."


EVL – 8 Merkin kiertäminen, pysähtyminen ja ohjattu noutaminen esteen yli hypäten
Uusilla säännöillä: Kiertoon tulee 3-6 tötteröä, jotka ovat korkeudeltaan 40-50cm ja alueen leveys 70-80cm. Ei voi olla "tynnyri". Ohjaaja voi valita aloituspaikan 5-7m hypystä. Liikkeenohjaaja vie kapulat 6m etäisyydelle hypystä. Hypyn maksimikorkeus 60cm. Jos koira koskee estettä tai pudottaa riman arvosanaa alennetaan kahdella. 

Nykyisillä säännöillä:
Liikkeenohjaaja vie kapulat. Luvan saatua koira lähetetään kiertämään ja pysäytetään (suullinen käsky + käsimerkki sallittu) ennalta määrättyyn asentoon, kun on ohittanut merkit vähintään 2m. Asento on sama kaikille kilpailijoille. Suunta arvotaan ennen liikettä, mutta se ilmoitetaan vasta kun koira on pysähtynyt. Noutoesineet asetellaan samasta suunnasta kaikille koirille, riippuen haettavasta noutoesineestä. Umpi- ja avoesteet. Riman pudotus -2p. Esteestä ponnistaminen hylkää. Lisäkäskyistä vähennetään 1-2p/käsky.
"Jos koira menee väärälle noutoesineelle (tai esteelle) ja se pysäytetään ja ohjataan uudelleen oikealle (kaksi käskyä) ja koira tuo oikean esineen, arvosanaa alennetaan 3:lla. Jos koira ohjataan uudelleen väärältä noutoesineeltä (tai esteeltä) ilman pysäyttämistä, arvosanaa alennetaan 2:lla."
Liike hylätään : jos koiralle osoitetaan suuntaa tai koiraan kosketaan. Jos koira ohittaa hyppyjen linjan ilman noutoa. Koira ei kierrä merkkiä. Koira hyppää hypyn kiertoon mennessään.


EVL – 9 Tunnistusnouto
Ei muutoksia.
Nykyisillä säännöillä: Matkaa 10m. Liikkuri asettaa muut 5-7 noutoesinettä käsin, etäisyys n. 25cm toisistaan.


EVL – 10 Kauko-ohjaus  
Ei muutoksia.
Nykyisillä säännöillä: Kaukoissa matkaa 15m. Asentojen vaihto 3s välein. Liikkuri on koirasta 3-5m niin, ettei näe koiraa.
Aloituspaikka merkitään kahdella merkillä ja niiden välinen linja on koiran takana. Saa käyttää suullisia käskyjä ja käsimerkkejä (yhtäpituisina). Jos koira jättää yhden välistä korkein arvosana on 7. "Jos koira jättää yhden asennon väliin ja vaihtaa suoraan seuraavaan asentoon, liike hylätään". Eli täytyy korjata niin että koira tekee kaikki asennot. Ensimmäisen asennonvaihdon yhteydessä lisäkäsky alentaa arvosanan 8. Muissa asennonvaihdoissa lisäkäskyt -1p. Liike hylkäytyy jos koira liikkuu yli oman mittansa.


- päivitän kun tulee uutta tietoa. Kommentoi, jos joku tarvii täsmennystä tai korjausta.

2 kommenttia:

 1. VOI Kierto pysäytys jne mikä pysähdys ilmoitetaan etukäteen, mutta hyppy vasta liikkeesä onko koira liikkeeä kun saa tietää kumpi hyppy kyseessä vai sanooko liikkeenohjaaja kumpi, kun koira on maassa odottamassa käskyä

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tuossa onkin epäselvästi VOI kiertohässäkkä, kun voi olla suoritettava liike/tehtävä tai liikkuessa.
   Evl:ssä on niin, että koira pysäytetään aiemmin määriteltyyn asentoon ja silloin liikkeenohjaaja sanoo kumpi este. Varmaan samaan tyyliin nytkin. Koira ei ole siis liikkeessä vaan pysäytetty. En nyt muista oliko noin säännöissäkin tai kirjoitin vain blogiin. :)

   Poista

Kiitos kommentistasi!